Reklamacje i zwroty

ZWROTY:

 1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty zakupu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Głęboka 17, 02-878 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Koszty zwrotu towaru pokrywa klient.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

REKLAMACJE:

 1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Sklepu www.JoannaOrlikowska.com, za pomocą poczty elektronicznej: sklep@joannaorlikowska.com.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez www.JoannaOrlikowska.com, a w szczególności:a) stwierdzenia w dostarczonym produkcie wady fabrycznej,
  b) stwierdzenia w dostarczonym produkcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c) niezgodności produktu z produktem opisanym w zamówieniu
  d) realizacji zamówienia niezgodnej z Regulaminem sklepu www.JoannaOrlikowska.com
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient będzie poinformowany przez Obsługę Sklepu www.JoannaOrlikowska.com co do dalszych kroków do podjęcia w celu realizacji reklamacji.
  Reklamacja powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko, adres e-mail pod którym Klient występuje w www.JoannaOrlikowska.com, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Narzędzie do elektronicznego zgłaszania reklamacji dostępne jest w ramach zrejestrowanego Konta użytkownika, w sekcji Twoje zamówienia, po otwarciu zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez www.JoannaOrlikowska.com. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), www.JoannaOrlikowska.com, zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. www.JoannaOrlikowska.com gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych przez Klienta, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie Klienta.